1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti (Privacy Statement) kao  amm-all market media d.o.o. želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka EU (2016/679)¸te pripadajućim zakonskim o podzakonski propisima u RH .

1.2 amm-all market media d.o.o. je agencija za tržišno komuniciranje koja pruža usluge konzaltinga (savjetovanja) za radio oglašavanje, zakupa i media planiranja radijskog oglasnog prostora te produkciju audio i video materijala.

1.3 U nastavku teksta želimo Vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka putem Ugovornih obveza, posjeta našoj WEB stranici, korištenja društvenih mreža,  sudjelovanja u našim promotivnim projektima ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti Vaše osobne podatke.  Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.4 Prema svim osobnim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka (Voditelj obrade) odgovoran je:
amm-all market media d.o.o.
Av. V. Holjevca 29, 10 000 Zagreb
Tel: 00385(1) 6690 600 (601)

Služba za zaštitu osobnih podataka dostupna je putem  e mail adrese : sluzbenik@allmarketmedia.hr ili putem telefona : 01 6690 600 ( 601 ).

2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati  da smo  kreirali i usvojili Politiku Privatnosti  kako bi osigurali da je amm-all market media d.o.o.  usklađena sa zahtjevima:

• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;

• Zaštite svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;

• Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke;

• Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;

• Edukacija i informiranja svih naših ispitanika;

• Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima Europske unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće:

• kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),

• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,

• u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,

• u svrhu legitimnih interesa amm-all market media d.o.o. u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih podataka,

• kada je to potrebno u pravne svrhe.

3. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju  na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:

a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

4. Vrste ispitanika

• Djelatnici

• Poslovni partneri i treće strane

• Ugovorne strane

• Kandidati za zaposlenje u tvrtki amm-all market media d.o.o.

5. Prikupljanje podataka

5.1 Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše osobne podatke:

a) djelatnici (temeljem Ugovora o radu i dodatnim privolama ukoliko je riječ o osobnim podacima čija svrha nije uvjetovana Ugovorom o radu).
b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem poslovne suradnje i poslovne komunikacije).

• temeljem Vaših upita o poslovnoj suradnji ili našim uslugama

• ukoliko na našim Web stranicama odaberete – kontaktiraj nas

• ukoliko date svoju privolu na primanje našeg Newslettera

• sudjelovanjem u promotivnim akcijama, projektima i programima u kojima je amm-all market media d.o.o. organizator ili partner treće strane.

6.4 Ako zbog potrebe našeg poslovanja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o svrsi obrade te  Vam pružiti sve  relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak-privolu.

6.5 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s Vama kako bi Vas upoznali s novim uslugama i poslovnim ponudama. To može biti putem telefona, društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.6  Vaši osobni podaci mogu se prikupljati i temeljem naše suradnje s trećim stranama (povezana društva, društva s kojima je sklopljen ugovor o suradnji i partneri)   kojima ste ustupili svoje osobne podatke s ciljem realizacije usluga koje su organizirane i realizirane s njihove strane ( primjer: nagradne igre radijskih, televizijskih i web nakladnika ili poslovnih partnera za koje smo izvršitelji obrade osobnih podataka ).

6.7 Ako Vaš upit ili komentar putem web stranice ili društvene mreže  sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja daljnje komunikacije  kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe  o zaštiti osobnih podataka.

6.8 Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka i ustupanja istih nadležnim državnim tijelima temeljem zakonskih odredbi, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane istih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

7. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne  obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali obrada bilo kakvih osobnih podataka  mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika.  Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

8. Pravo uvida i ispravke

8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni.  Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na niže navedenu adresu.

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na niže  navedenu adresu.

8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa  biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe.  To služi zaštiti  Vaših prava.  Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

9. Sigurnost i način obrade

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja  primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost.  Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

10 . Razdoblje čuvanja

Podaci se čuvaju  onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju privolu ili je regulirano:

  1. Ugovorom o poslovnoj suradnji
    1. Ugovorom s trećim stranama koji prikupljaju vaše osobne podatke temeljem Vaše privole ili sudjelovanja u njihovim projektima ( npr. nagradne igre )
    1. Zahtjevom  za čuvanjem  podataka  od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).
    1. Do povlačenja Vaše Privole

Podatke ne možemo obrisati:

a)            Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)

b)           Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

11. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne  podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:
amm-all market media d.o.o.
Zaštita osobnih podataka i sigurnost
Av. V. Holjevca 29
10 000 Zagreb

Možete se obratiti i putem e-mail adrese: sluzbenik@allmarketmedia.hr ili pozivom na : 01 66 90 600 ( 601 )

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

12. promjene u našem Pravilniku o privatnosti
12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima  ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .

12.2 Ova izjava o privatnosti je dopunjena i objavljena  01.06.2020.