TVRTKA: amm-all market media d.o.o.

SJEDIŠTE: Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 29

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080811432

OIB:  92923187236

EUID: HRSR.080811432

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 HRK (u cijelosti uplaćen) 

Osnivači/članovi društva: Hrvoje Vukušić iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 25, OIB 95953359183 – 100% udjela u temeljnom kapitalu (jedini član društva)

Uprava:  Hrvoje Vukušić iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 25, OIB: 95953359183 – direktor

IBAN: HR3925000091101454437 otvoren kod Addiko Bank d.d. 

KONTAKTI:

Telefon 01 6690 610

Mail  uprava@ammedia.hr